Środa - 23 V 2024r.

18:00 - Za + Katarzynę Seemann ,ojca Henryka Sierny, Rudolfa Sierny, 2 żony, Konstantyne i Alojzego Konkol.