Sobota - 19 V 2023r.

07:00 - Za + Helenę i Pawała Raszka, rodziców z obu stron.