Piątek - 18 V 2022r.

18:00 - Za + Antoniego i Elżbietę Brzezina.