Czwartek - 17 V 2023r.

17:00 - Za + Anastazję Orda, męża Józefa, rodziców i rodzeństwo z obu stron.