Poniedziałek - 14 V 2024r.

18:00 I - Za + Annę i Wincentego Witosz, Genowefę i Wincentego Ibrom.
II - W rocznicę przyjęcia I Komunii św. za rodziców i dzieci.