Niedziela - 13 V 2024r.

16:30 - Za + Hermana Frystacki, żonę Zofię, syna Zygmunta.