Piątek - 11 V 2022r.

07:00 - W int. Róż Różańcowych rodziców za dzieci.