Czwartek - 10 V 2023r.

07:00 - Za + Marię i Antoniego Sztwiertnia.