Czwartek - 10 V 2022r.

07:00 - Za + Marię i Antoniego Sztwiertnia.