Środa - 09 V 2023r.

07:00 I - Za + Różę i Huberta Szumura.
II - Do Op. B. i Królowej Pokoju za 73 lata pokoju od mieszkańców Golejowa.