Poniedziałek - 07 V 2022r.

18:00 - Za + Edwarda i Martę Kutek, + syna, rodziców z obu stron, Gertrudę Baluch.