Niedziela - 06 V 2023r.

11:00 - Za + Józefa Kołodziej w 10r. śm.