Niedziela - 06 V 2022r.

09:00 - Za + Stanisława i Jadwigę Leszek.