Niedziela - 06 V 2022r.

07:00 - Za + Ludwika Dudzik.