Sobota - 05 V 2022r.

18:00 - Za + Klarę Pierchała, męża Józefa, córki Irenę Zaik i Łucję Pierchała.