Piątek - 04 V 2024r.

18:00 I - Za + Reginę i Franciszka Prus, syna Antoniego.
II - Dzięk-Bł. Z ok. 45r. Kapłaństwa Ks. dr Jana Grzegorzka od członków i sympatyków Radia Maryja.