Środa - 02 V 2022r.

18:00 - Za + Natalię Wróbel, Męża Edwarda, syna Piotra, Pawła Zimoń.