Środa - 02 V 2023r.

18:00 - Za + Natalię Wróbel, Męża Edwarda, syna Piotra, Pawła Zimoń.