Środa - 02 V 2024r.

18:00 - Za + Natalię Wróbel, Męża Edwarda, syna Piotra, Pawła Zimoń.