Poniedziałek - 30 IV 2023r.

07:00 - Za + Marię Meroniuk i męża Jana od wnuczki Ewy z rodziną.