Niedziela - 29 IV 2024r.

16:30 - Za + rodziców Marię i Alfreda Szlezinger.