Niedziela - 29 IV 2023r.

16:30 - Za + rodziców Marię i Alfreda Szlezinger.