Sobota - 28 IV 2024r.

07:00 - Za + Władysława Pargiełę.