Sobota - 28 IV 2023r.

07:00 - Za + Władysława Pargiełę.