Sobota - 28 IV 2022r.

07:00 - Za + Władysława Pargiełę.