Poniedziałek - 23 IV 2023r.

07:00 - Za + Zygfryda Mrozek w 21r. śm.