Niedziela - 22 IV 2022r.

16:30 - Za + Mieczysława Nosiadek, rodziców Roberta i Emilię.