Niedziela - 22 IV 2023r.

11:00 - Chrzest: Helena Kuźnik
Roczek: Barbara Bernacka za rodziców i chrzestynch.