Sobota - 21 IV 2024r.

07:00 - Za + Łucję i Erwina Czarnecki.