Sobota - 21 IV 2022r.

07:00 - Za + Łucję i Erwina Czarnecki.