Piątek - 20 IV 2024r.

07:00 - Za + Edeltraudę i Jana Dzierżawa.