Piątek - 20 IV 2023r.

07:00 - Za + Edeltraudę i Jana Dzierżawa.