Środa - 18 IV 2022r.

18:00 - Za + Bertę i Edytę Franik, rodziców, pokrewieństwo Franikowe.