Poniedziałek - 16 IV 2023r.

07:00 - Za + Krispina i Alfredę Morgała i + rodziców.