Niedziela - 15 IV 2023r.

16:30 - Za + Krystynę i Emila Zerzoń.