Niedziela - 15 IV 2024r.

16:30 - Za + Krystynę i Emila Zerzoń.