Sobota - 14 IV 2024r.

18:00 - Za + Józefa Machoczek w 1r. śm., żonę Edytę.