Sobota - 14 IV 2023r.

15:00 - Chrzest : Fabian Mirosław Waletzko.