Piątek - 13 IV 2024r.

18:40 - Za + Eugeniusza Kieś w 30dniu po śm.