Piątek - 13 IV 2022r.

07:00 - Za + Alojzego i Teresę Miera, syna Alojzego.