Czwartek - 12 IV 2023r.

17:00 - Za + Floriana Miera, 2 żony, synów Jana i Nikodema, rodziców z obu stron, Henryka Kolarczyk, żonę Wilhelminę.