Poniedziałek - 09 IV 2023r.

07:00 - Za + Pawła Piecha, Annę i Franciszkę żony, + pokrewieństwo.