Niedziela - 08 IV 2024r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego

09:00 - Za + Leona i Krystynę Morawiec, Irenę i Pawła Setla, Eugeniusza Domin.