Środa - 04 IV 2024r. - Środa W oktawie Wielkanocy

18:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. Za otrz. Łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Małgorzaty z ok. 50r. ur.