Poniedziałek - 26 III 2024r.

18:00 I - Za + Weronikę i Konstantego Pyszny, syna Jana, wnuka Damiana.
II - Za Dusze zalecane przy drodze krzyżowej.