Poniedziałek - 26 III 2024r.

08:00 - Za + Marię i Ryszarda Wala, rodziców z obu stron.