Niedziela - 25 III 2022r. - Niedziela Palmowa.

16:30 - Za + Syna Adama Gaszka.
Roczek: Hanna Haśnik.