Niedziela - 25 III 2024r. - Niedziela Palmowa.

11:00 - Za + Anielę Adamczyk w 3r śm.