Piątek - 23 III 2022r.

07:00 - Za + Sylwestra i Marię Romański, syna Jana, wnuka Michała.