Niedziela - 18 III 2022r.

09:00 - Za + Romana Brachman w 5r. śm.