Niedziela - 18 III 2023r.

09:00 - Za + Romana Brachman w 5r. śm.