Sobota - 17 III 2024r.

18:00 - Za + Józefa Kieś, brata Alfreda i + rodziców.
Roczek: Klaudia Kłosek.