Sobota - 17 III 2024r.

16:00 - Do Op. B. za przycz MBNP z podz. za otrz. łaski prosząc o dalsze i zdrowie z ok. 85r. ur. P. Olgi Niewelt.