Piątek - 16 III 2024r.

18:00 - Za + Józefa Dziubę z ok. ur.