Piątek - 16 III 2024r.

07:00 - Za + Ryszarda Spyra, rodziców z obu stron.