Czwartek - 15 III 2024r.

17:00 - Za + Zygfryda Kuźnika, syna Zbigniewa, Jadwigę Bober, męża Pawła, pokrewieństwo Kuźnik i Bober.