Środa - 14 III 2022r.

07:00 - Za + Józefa i Bronisławę Mazur, + rodziców.