Wtorek - 13 III 2023r.

07:00 - Za + Annę i Pawła Słomka, rodziców i rodzeństwo z obu stron.