Poniedziałek - 12 III 2022r.

18:00 - Za + Teodora Nosiadek, żonę Urszulę.