Niedziela - 11 III 2024r.

16:30 - Za + Anielę Żok od Koła Emerytów i Rencistów z Golejowa.